Visie van onze club

Volleybalclub Govok Cammaert Gooik is een sportclub waar de jeugdwerking centraal staat. De opvoedkundige waarden binnen een club zijn dan ook meer dan ooit belangrijk. Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.

We wensen onze jeugd alle kansen te geven om met de volleybalsport kennis te maken en het volleybal naar best vermogen aan te leren. Het is onze betrachting om zoveel mogelijk jeugdig talent te vormen. Tijdens dit leerproces is het vanzelfsprekend dat men zijn krachten meet met andere ploegen. Daarom spelen de meeste van onze ploegen een competitie, wat impliceert dat men buiten de trainingen haast iedere week een wedstrijd speelt. Volleybal is een ploegsport, wij vragen dus de leden om aanwezig te zijn op wedstrijden, het is enorm belangrijk dat men hiermee rekening houdt om zich steeds te kunnen vrijmaken.

Verder willen wij graag verwijzen naar een rechten & plichten charter dewelke elk lid/ouder moet bevestigen alvorens aan te sluiten bij onze club.